Niebawem ruszą prace związane z przebudową mostu na drodze powiatowej przy ul. Wolności w Sułkowicach. Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach. Na przełomie sierpnia i września ZDP wyłoni wykonawcę robót i podpisze z nim umowę. Prace prowadzone będą do listopada 2020 r., a wartość szacunkowa inwestycji wyniesie ponad 680 tys. zł.

Na czas prowadzonych prac ZDP nie przewiduje wyłączenia mostu, przejazd będzie odbywał się jednym pasem. Przebudowa ma na celu dostosowanie do wymagań dla obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych. Po przebudowie szerokość całkowita ustroju nośnego wyniesie 9,80 m. W ramach przebudowy usunięta będzie warstwa starego betonu. Nowa warstwa wykonana zostanie jako zespolona z konstrukcją płytową (poprzez zastosowanie kotew) i dzięki temu przekrój uzyska większą nośność.