Trwa finalizacja prac modernizacyjnych na drodze wewnętrznej od strony drogi powiatowej w Krzywaczce. Inwestycja obejmuje wykonanie 180 mb nawierzchni asfaltowej, za kwotę 37.644,38 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy Sułkowice w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z umową termin wykonania zadania został zaplanowany na 15 września, jednak wykonawca do końca sierpnia zakończy inwestycję.

 

Zakończono modernizację drogi na Końcówkę w Harbutowicach. W ramach inwestycji wykonana została nowa nakładka asfaltowa na odcinku 130 mb. Wartość zadania wyniosła 33.031,90 zł i została sfinansowana z budżetu Gminy Sułkowice.