17 sierpnia 2020 roku w Starej Szkole odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Sułkowice. W wydarzeniu uczestniczyli: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – dr Kazimierz Koprowski, Burmistrz Gminy Sułkowice – Artur Grabczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej – Waldemar Wolski, Sołtys Rudnika – Zofia Góralik oraz funkcyjni jednostek OSP.

Wartość zadania wyniosła 113 800,57 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW w Krakowie to 55 987,93 zł. Wkład własny to środki Funduszu Sołeckiego Rudnika – 38 679,40 zł oraz środki z budżetu Gminy Sułkowice – 19 133,24 zł. Głównym beneficjentem była jednostka OSP w Rudniku, która otrzymała wyposażenie do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który trafi do jednostki pod koniec października. Pozostałe jednostki także otrzymały nowoczesny i niezbędny sprzęt ratowniczy.

Zakupione zostały m.in. kamery termowizyjne, wysokowydajne pompy elektryczne, pompa pływająca, wentylator oddymiający, drabiny, radiotelefony, aparaty powietrzne, hełmy, ubrania, buty, piły spalinowe, detektory prądu oraz armatura wodna.

Prezes WFOŚiGW podziękował Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej za wspieranie straży i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, natomiast przedstawiciele samorządu jak i Komendant Gminny OSP podziękowali za nieocenione wsparcie WFOŚiGW w Krakowie. Trzeba przypomnieć, że w zeszłym roku otrzymaliśmy dofinasowanie do zakupu samochodu dla OSP w Harbutowicach i zakupu quada dla Krzywaczki, w bieżącym roku nasze straże otrzymały już prawie 500 000 zł dotacji, a to jeszcze nie koniec...

 

Tekst: J. Światłoń, fot.: P. Węgrzyn

 

logo wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w krakowie