Ruszamy z kolejną inwestycją drogową. Wykonawca przystąpił do realizacji prac na drodze na Kozówkę w Harbutowicach. Obecnie trwają roboty przygotowawcze pod nawierzchnię asfaltową.

W ramach zadania powstanie 130 mb odcinka nawierzchni asfaltowej wraz z pogłębieniem i wyczyszczeniem rowu. Nowa nakładka asfaltowa powstanie do końca sierpnia 2020 r. , a jej wartość wyniesie 61.989,54 zł. Inwestycja jest finansowana z budżetu Gminy Sułkowice oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 20.000,00 zł.

To kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo w naszej gminie.

 

remont drogi na kozowke w harbutowicach