Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2020/2021.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub pod numerem telefonu 12 272 50 20, 12 272 50 21.