Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł na osobę miesięcznie (uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500 +). Wnioski dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych należy składać w ustawowym terminie 1 - 15 września 2020 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.

Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00) lub pod numerami telefonu 12 272 50 20, 12 272 50 21.