W dniu 25 sierpnia br. odbyła się narada z dyrektorami szkół i przedszkoli, dotycząca m.in. organizacji pracy z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach w nadchodzącym nowym roku szkolnym.

Podczas spotkania dyrektorom przekazane zostały komputery, które Gmina zakupiła ze środków finansowych otrzymanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach projektu „Zdalna szkoła+”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.