KOMUNIKAT

Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Biertowice

zapraszają Mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE,

które odbędzie się w dniu

13 września 2020 roku
(niedziela)
o godz. 1700


w Gminnym Centrum Ekologicznym
w Biertowicach
(siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach).

 

Tematy zebrania:

  1. Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2021.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Zapytania i wolne wnioski.

 

Informujemy, że zebrania wiejskie odbędą się z zapewnieniem dodatkowych środków bezpieczeństwa. Mieszkańcy zobowiązani są do noszenia maseczek i zdezynfekowania dłoni.