Burmistrz Gminy Sułkowice zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli oraz dzierżawców gruntów przylegających do dróg na terenie Gminy Sułkowice o przycięcie gałęzi drzew i krzewów wystających poza granice prywatnych gruntów, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów oraz stwarzają zagrożenie ograniczając widoczność.

Przypominamy, że zabiegi takie nie wymagają zgody Urzędu Miejskiego (z wyjątkiem drzew uznanych za pomniki przyrody lub znajdujących się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków), a pozyskane drewno może być wykorzystane we własnym zakresie.

Jednakże przycięcia należy wykonać tak, aby nie spowodowały one uszkodzenia lub zniszczenia drzewa (zgodnie z przepisami prawa). W razie wątpliwości do dyspozycji pozostają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, tel. 12 273 20 75 wew. 20.

 

krzewy wzdłuż drogi