Drukuj

Posterunek Policji w Sułkowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.06.2016 r. został opracowany plan działań priorytetowych dla miasta Sułkowice obejmujący następujące zagadnienie:

Represjonowanie sprawców nieprzestrzegających przepisów dotyczących Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Kierownik 
posterunku policji
w Sułkowicach
asp. szt. Paweł Ruciński