Wśród wartości patriotycznych najważniejszych dla każdego Polaka istotne miejsce zajmuje pamięć  o historii, a zwłaszcza historii naszego kraju. Z tego powodu tak wiele instytucji podejmuje działania, mające na celu zainteresowanie losami naszej ojczyzny dzieci i pielęgnowanie pamięci o przeszłości. Każdy pretekst do przybliżenia własnej historii i tożsamości jest dobry.

Dlatego oprócz lekcji tematycznych, które odbywają się co jakiś czas w Izbie Tradycji, już od wielu lat Biblioteka stara się organizować także konkursy historyczne. Szczególnie dużo było ich w latach 2016 do 2018, bowiem na ten czas przypadła 1050 rocznica chrztu Polski i 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. I to właśnie przeprowadzone wtedy konkursy stały się impulsem do powstania książki „Moja Polska – historia oczami dziecka”.

Kiedy w 2016 roku z okazji rocznicy przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa nasza Biblioteka zorganizowała konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, nie spodziewaliśmy się tak pozytywnego odzewu. W organizację konkursu włączyły się wszystkie szkoły gminne, zaangażowali się nauczyciele. Warto przy tym zaznaczyć, że konkurs nie był prosty. Dzieci młodsze przygotowywały prace plastyczne dowolną techniką, dzieci starsze prace literackie - baśnie, legendy, kroniki. Organizując konkursy zawsze staramy się, by ich uczestnicy czerpali ze swojej pracy przyjemność, ale przy okazji by czegoś się nauczyli. Dlatego w grudniu 2016 roku specjalnie na tę okoliczność przygotowano prezentację, która wraz z uroczystą scenerią towarzyszyła wręczeniu nagród i dyplomów dla uczniów i ich opiekunów. W ten właśnie sposób nasza Biblioteka uczciła 1050 rocznicę Chrztu Polski, od której datujemy historię powstania naszego kraju.

Bardzo dobre przyjęcie konkursu spowodowało, że postanowiliśmy go kontynuować aż do roku 2018, kiedy to Polska obchodziła stulecie odzyskania niepodległości. Prace literackie oraz plastyczne za każdym razem zaskakiwały swoim wysokim poziomem, a także tym, że pokazywały, iż wyobraźnia dziecka nie zna granic.

Prace konkursowe stanowiły pokaźny zbiór i żal było, że nie mogą zostać zaprezentowane szerszej publiczności. Kiedy więc nadarzyła się okazja zdobycia funduszy na wydanie publikacji i promocję książki, postanowiliśmy z niej skorzystać. I tak w roku 2020 udało się wydać bogato ilustrowaną (właśnie pracami dzieci) i ciekawą - przez prezentowane w książce prace literackie uczestników konkursu - publikację. Spotkania promocyjne książki odbyły się w trzech miejscowościach - w Sułkowicach, Harbutowicach i Krzywaczce. Pomimo ograniczonej względami bezpieczeństwa liczby uczestników – udały się wspaniale. Za każdym razem przygotowane z wielkim pietyzmem imprezy spotykały się z bardzo ciepłym przyjęciem, o czym świadczą podziękowania od uczestników i zaproszonych gości. Mogli oni obejrzeć konkursowe prace plastyczne, które stanowiły główny punkt scenografii, a profesjonalna oprawa muzyczna i słodki poczęstunek sprawiały, że nikt nie miał ochoty szybko opuszczać imprezy. Historię Polski od czasów legendarnych aż po odzyskanie niepodległości przypomnieliśmy sobie oglądając prezentację multimedialną „Z pędzlem i piórem przez historię. Dzieje Polski dzieciom przez dzieci pokazane”.  

Bardzo nas cieszy, że na każdym spotkaniu zaszczycali nas swoją obecnością przedstawiciele władz: w Sułkowicach – Pan Burmistrz Artur Grabczyk, w Harbutowicach – Pan Krzysztof Trojan – Dyrektor Sułkowickiego Ośrodka Kultury, w Krzywaczce – Pan Kazimierz Dąbrowski Prezes Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”.

Wszystkich, którym nie udało się być na naszych spotkaniach, a zwłaszcza uczestników konkursu, dla których książka będzie pamiątką na całe życie, zapraszamy do Biblioteki w Sułkowicach a także do jej filii w Rudniku i Harbutowicach oraz do Punktu bibliotecznego w Krzywaczce, gdzie otrzymają darmowy egzemplarz książki.

Duże zainteresowanie książką i docierające do nas pozytywne opinie są dla nas zachętą do kontynuowania naszej działalności. Już myślimy o następnych konkursach, które być może zaowocują wydaniem kolejnej publikacji promującej Sułkowice i ich mieszkańców.

 

Tekst: Małgorzata Dzidek, fot.: GBP w Sułkowicach

 

Zdjęcia z wydarzeń promocyjnych: