Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy Unii Europejskiej  (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 2016/2031.

Jakie rośliny będą objęte nowymi przepisami prawa? 

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich tzw. "roślin przeznaczonych do sadzenia", tj. roślin, które są przeznaczone do sadzenia lub przesadzenia lub pozostają posadzone i obejmą w szczególności:

  • drzewa i krzewy, krzewinki, sadzonki, materiał szkółkarski, rośliny w doniczkach lub pojemnikach (np. byliny, rośliny przeznaczone do pomieszczeń),
  • bulwy, bulwocebule, cebule, kłącza, korzenie, rozłogi, podkłady, stolony, sadzeniaki ziemniaka, pąki, okulanty, sadzonki, zrazy, szczepy,
  • nasiona określonych gatunków lub rodzajów.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji?
Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych, będą podlegali m.in. producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające określony materiał roślinny na obszarze UE, ale również biura podróży czy podmioty sprzedające Internet.

WAŻNE! Ze względu na zwiększony zakres roślin objętych nowymi przepisami prawa, rejestracji będą podlegać także podmioty, które dotychczas takiej rejestracji nie podlegały. 

Podmioty, które są wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), będą automatycznie przeniesione do nowego urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Paszporty roślin 
"Rośliny przeznaczone do sadzenia" przy przemieszczaniu na obszarze całej UE, co najmniej do momentu ich wyprowadzenia poza miejsce produkcji/gospodarstwo, powinny być zaopatrzone w paszport roślin. Odstępstwo od tego wymogu może dotyczyć tylko małych ilości roślin, dostarczanych wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym (tj. osobom nabywającym je na własny użytek knp. przez ogrodników amatorów) i jeśli te rośliny nie będą sprzedawane przez Internet. 

Formaty paszportów roślin będą jednolite w całej UE, a ich wzory określono w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2312.

Kto wydaje paszporty roślin?
Co do zasady, paszporty roślin będą wydawać upoważnione podmioty profesjonalne tj. producenci lub w określonych sytuacjach handlowcy, a w wyjątkowych sytuacjach PIORiN. Także ocena zdrowotności przed zaopatrzeniem materiału roślinnego w paszport roślin będzie zadaniem podmiotu profesjonalnego, z zastrzeżeniem określonych przypadków, gdy będzie to wykonywanie przez PIORiN.

PAMIĘTAJ! Aby uzyskać upoważnienie do wydawania paszportów roślin konieczne będzie zgłoszenie się do PIORiN. 
Podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów będą musiały spełnić określone wymogi, m.in. wykazać, że posiadają wiedzę niezbędną do przeprowadzenia oceny zdrowotności roślin oraz dysponują systemami i procedurami umożliwiającymi identyfikowalność nabywanych i/lub zbywanych roślin. 

 

 

Więcej informacji 

  • wejdź na stronę piorin.gov.pl
  • zgłoś się do jednostki PIORiN
  • weź udział w spotkaniach organizowanych przez PIORiN

Dane kontaktowe
w razie pytań

  • prosimy o kontakt z właściwym Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN). Dane kontaktowe dostępne na stronie piorin.gov.pl
  •  prześlij zapytanie dotyczące nowego prawa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.