Obrączki

Burmistrz Gminy Sułkowice uprzejmie prosi pary małżeńskie, które w 2020 roku obchodzą Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego o składanie wniosków o nadanie medalu do Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach w terminie do 12 października 2020 r.

Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.

Uroczystości wręczania odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie organizowane są przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania jubilatów. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręcza Burmistrz Gminy.

Wnioski o przyznanie odznaczeń dla osób zamieszkałych na terenie gminy  składa się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania Jubilatów.

Wniosek do pobrania :

Wniosek w formacie MS Word

Wniosek w formacie PDF