Niebawem rozpocznie się przebudowa drogi gminnej w Harbutowicach – tzw. droga od Głębca w stronę wodociągów.
W dniu dzisiejszym Artur Grabczyk wraz z Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem Gminy podpisali umowę z Wykonawcą na przebudowę drogi gminnej prowadzącej od Głębca w stronę stacji uzdatniania wody w Harbutowicach. W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga na odcinku 871 mb. Termin wykonania został zaplanowany do 15 grudnia 2020 r..


Wartość inwestycji: 402 580,24 zł.
Kwota pozyskanego dofinansowania przez UM w Sułkowicach ze środków #FunduszDrógSamorządowych : 241 548,00 zł.

 

zdjęcie podpisanie umowy