W ubiegłym tygodniu zakończone zostały prace przy budynku OSP w Sułkowicach. Została wykonana nowa elewacja budynku, posadzka na balkonie, wykonano prace instalacyjne w kotłowni i garażach, zamontowano komin do pieca gazowego oraz 5 grzejników z zaworami termostatycznymi.

W uroczystym zakończeniu inwestycji wzięli udział: Danuta Kawa - Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Robert Bylica - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego , Artur Grabczyk Burmistrz Gminy, Jan Hodurek - Prezes OSP, Ryszard Sroka - Naczelnik OSP, Elżbieta Łabędź - Kierownik Referatu Inwestycyjnego.

Wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną dziękujemy za otrzymaną dotacje Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Wartość zadania: 40 349,00 zł, w tym otrzymana dotacja z Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 20 000 zł, dotacja z budżetu Gminy Sułkowice 20 000 zł, wkład własny OSP 349,00 zł

 Zdjęcia zmodernizowanego budynku: