Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o rozstrzygniętym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego naborze, w ramach którego w centrum Harbutowic powstanie teren rekreacyjny dedykowany wszystkim Mieszkańcom.
Ostatnie miesiące poświęcone były na uzgodnienia dotyczące samej umowy o dofinansowanie, przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, zgłoszenie robót do Starostwa, przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy, ale już teraz możemy podać Państwu konkretne informacje ‼️

23 września Artur Grabczyk Burmistrz Gminy podpisał umowę z Wykonawcą na utworzenie terenu rekreacyjnego przy Centrum Kultury w Harbutowicach. Zgodnie z założeniami miejsce to powstanie w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

W ramach zadania powstanie plac zabaw wraz z nawierzchnią z tworzywa sztucznego, która zapewni bezpieczne korzystanie z urządzeń oraz siłownia zewnętrzna. Teren będzie doposażony w stoły do gry, ławki, stojaki na rowery, kosze.  Plac zostanie oświetlony lampami solarnymi oraz częściowo ogrodzony. Wykonane zostaną nasadzenia krzewów oraz nowy trawnik. Miejsce będzie również dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez dedykowane im urządzenie na placu zabaw i siłowni, a także poprzez utworzenie dla nich miejsca parkingowego. Ponadto urządzone zostaną wewnętrzne ścieżki z kostki brukowej. Łączna powierzchnia zagospodarowanego terenu wyniesie 626 m2.

Wartość projektu wyniesie 312 636,03 zł, w tym kwota pozyskanego dofinansowania 231 510,94 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich oraz z budżetu Gminy Sułkowice.

zjecie Harbutowice