fundusze sołeckie grafika z herbami miejscowości

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w miesiącu wrześniu we wszystkich sołectwach na terenie gminy odbyły się zebrania wiejskie, na których zostały podjęcie uchwały w sprawie zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Sułkowice na rok 2021 ze środków Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Na rok 2021 kwota funduszu sołeckiego w naszej gminie to: 43 075,60 zł na każde sołectwo.

 

Zaplanowane przedsięwzięcia w poszczególnych miejscowościach:

Biertowice – zakup działki nr 659 z przeznaczeniem na parking w Biertowicach przy remizie strażackiej;

Harbutowice – urządzenie drogi gminnej na Drągówkę (etap I);

Krzywaczka – wykonanie zadaszenia nad tarasem i schodami przy strażnicy OSP Krzywaczka;

Rudnik – zakup 12 sztuk laptopów dla ZPO w Rudniku i dofinansowanie remontu ołtarza w kaplicy.

 

Fundusz sołecki to wydzielona z budżetu gminy kwota na wykonanie inwestycji w danym sołectwie, o której przeznaczeniu decyduje zebranie wiejskie większością głosów. Inwestycja ta ma służyć poprawie warunków życia mieszkańców.