W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Myślenickiego i koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje o konieczności podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym  z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z powyższym osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5, Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień, Urzędzie Gminy Siepraw oraz w Sułkowicach w budynku "Starej Szkoły" Rynek 6, zostaje zawieszone od dnia 5 października 2020 r. do odwołania.

W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, itp.) po wcześniejszej rejestracji wizyty pod nr tel.: 12 274 97 48 lub poprzez stronę  https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna.

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Myślenicach www.myslenicki.pl w zakładce dla mieszkańców oraz pod nr tel.: 12 274 97 59.