We wrześniu ratownicy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sułkowice uczestniczyli w kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, których ukończenie i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu nadają druhowi tytuł ratownika i pozwalają w sposób profesjonalny udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, pożarach i innych zdarzeniach do których dysponowani są druhowie.

Szkolenie prowadzone było przez 11 ratowników medycznych, na co dzień pracujących w pogotowiu, szpitalu, wojsku czy straży pożarnej. Zajęcia miały formę seminarium, wykładów oraz w znacznej mierze w ćwiczeń – scenek tematycznych, gdzie ratownicy w bardzo realistycznych warunkach mogli wykazać się nabytymi umiejętnościami oraz postępować zgodnie z procedurami ratowniczymi obowiązującymi w czasie działań ratowniczo – gaśniczych. Na zakończenie kursu każdy z druhów przystąpił do egzaminu składającego się z testu wiedzy oraz egzaminu praktycznego.

Pełny kurs KPP ukończyły 2 druhny oraz 12 druhów, natomiast kurs recertyfikacyjny (przypominający) 34 druhów z wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Sułkowice.

Tekst i fot.: Jakub Światłoń 

 

Fotorelacja ze szkoleń Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy