Drukuj

 

 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy Oświaty i Uczniowie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu dobrych,
przyjaznych i życzliwych relacji z wychowankami,
aby udało się zaszczepić młodym ludziom radość życia,
ciekawość świata i szacunek dla drugiej osoby.

Życzę dużo sił, wytrwałości i cierpliwości
w krzewieniu wiedzy i rozwijaniu młodych talentów,
żebyście potrafili pozytywnie motywować do nauki
i uświadamiali młodym ludziom, że wiedza to potęga
która przełoży się na ich dalsze życie.
Niech praca z dziećmi i młodzieżą daje Wam satysfakcję
i spełnienie zawodowe, napełnia energią i poczuciem sensu wykonywanej pracy,
a także ważności tego, co się robi.

Wam Drodzy Uczniowie życzę, abyście jak najlepiej
wykorzystali możliwości jakie oferuje szkoła.
Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele.

 

Artur Grabczyk         

Burmistrz Gminy Sułkowice