Szkoła Podstawowa im. św Jana Pawła II w Harbutowicach ogłasza konkurs plastyczno - językowy na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas IV - VII.

Ponieważ jest to konkurs plastyczno-językowy dzieci będą musiały napisać nie tylko życzenia w języku angielskim ale również zaprojektować okładkę.

Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie prace zostaną przesłane uczniom z małej wioski Kiabakari (Tanzania), którymi opiekuje się założona przez ks. Wojciecha Kościelniaka Fundacja o tej samej nazwie. Wasze życzenia przeczytają rówieśnicy z innego kontynentu, którzy tak jak nasi uczniowie, posługują się językiem angielskim. Z okazji świąt Bożego Narodzenia otrzymają życzenia od polskich uczniów. Więcej informacji na temat fundacji znajdziecie na stronie: kiabakari.org oraz Facebooku. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na wysłanie prac do Kiabakari w listopadzie, zostaną przesłane najszybciej jak będzie to możliwe.

 

Cele konkursu:

 1. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznych.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 3. Przygotowanie kartek świątecznych jako elementu tradycji Bożego Narodzenia.
 4. Motywowanie do nauki języka angielskiego.
 5. Kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 6. Wzbudzanie w uczniach pasji związanej z nauką języka angielskiego poprzez pokazanie jak duże znaczenie ma znajomość języka we współczesnym świecie.
 7. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

 

 Zasady Konkursu

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie karki bożonarodzeniowej z życzeniami w języku angielskim.
 2. Każdy uczestnik musi samodzielnie, bez pomocy osób trzecich, zaprojektować graficzną stronę kartki i uzupełnić ją życzeniami bożonarodzeniowymi w języku angielskim.
 3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo), format pracy A5.
 4. Tekst życzeń w języku angielskim nie może przekroczyć 120 słów i musi być napisany odręcznie.
 5. Życzenia muszą być skierowane bezpośrednio do dziecka (np. Dear Friend,).
 6. Prace można składać osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Harbutowicach, Harbutowice 179, 32-440 Sułkowice z dopiskiem: Konkurs „Merry Christmas”.
 7. Termin dostarczenia prac upływa 15 listopada 2020 r.
 8. Powołana zostanie Komisja Konkursowa, która wyłoni laureatów. Wyniki zostaną ogłoszone 11 grudnia 2020r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Harbutowicach: http://spharbutowice.szkolnastrona.pl. Informacja zostanie również przekazana do placówek.
 9. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, rozdanie nagród odbędzie się w budynku Szkoły podstawowej w Harbutowicach, Harbutowice 179. Zainteresowani zostaną powiadomieni o uroczystości z wyprzedzeniem. Jeżeli nie będzie takiej możliwości dyplomy i nagrody zostaną przekazane do szkół
 10. Jeżeli szkoły przejdą na pracę zdalną konkurs się odbędzie.

 

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne TUTAJ.