Bezpośrednie numery telefonów
do pracowników na czas wewnętrznej pracy
Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

 

Burmistrz Gminy Sułkowice                                    tel. 695 665 543

Zastępca Burmistrza                                              tel. 695 210 371

Sekretarz Gminy                                                    tel. 601 070 504

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa                            tel. 797 858 881

Referat Spraw Obywatelskich i USC                      tel. 695 665 503

 • sporządzenie aktów stanu cywilnego
 • wydawanie dowodów osobistych
 • działalność gospodarcza

Referat Organizacyjny/Biuro Rady Miejskiej          tel. 722 393 398

 • potwierdzanie profili zaufanych
 • obsługa Rady Miejskiej i jej Komisji

Referat Finansowy/Dział Podatków                       tel. 723 471 343

 • rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • wymiar podatków i opłat lokalnych

Referat Techniczno-Inwestycyjny                          tel. 783 180 907

 • inwestycje i remonty, infrastruktura komunalna

Drogownictwo, oświetlenie uliczne                                tel. 691 665 591

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

tel. 723 238 768

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i lokalizacja inwestycji
 • wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania
 • ochrona przyrody i środowiska oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo wodne"
 • rozgraniczenia działek, podziały i numeracja nieruchomości
 • odpady komunalne

Ekodoradca                                                           tel. 697 665 508