Drukuj

Bezpośrednie numery telefonów
do pracowników na czas wewnętrznej pracy
Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

 

Burmistrz Gminy Sułkowice                                    tel. 695 665 543

Zastępca Burmistrza                                              tel. 695 210 371

Sekretarz Gminy                                                    tel. 601 070 504

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa                            tel. 797 858 881

Referat Spraw Obywatelskich i USC                      tel. 695 665 503

Referat Organizacyjny/Biuro Rady Miejskiej          tel. 722 393 398

Referat Finansowy/Dział Podatków                       tel. 723 471 343

Referat Techniczno-Inwestycyjny                          tel. 783 180 907

Drogownictwo, oświetlenie uliczne                                tel. 691 665 591

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

tel. 723 238 768

Ekodoradca                                                           tel. 697 665 508