Miniaturka do artykułu

Konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów

24 października 2019 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

 Zadania przewidziane do realizacji:

 1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
  •  łączna kwota dofinansowania: 4,61 mln zł
  • termin realizacji: od 2 stycznia do 15 kwietnia 2020 r.
  • termin rozpatrzenia wniosków: do 31 grudnia 2019 r.
 2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
  • łączna kwota dofinansowania: 19,25 mln zł
  • termin realizacji: od 3 lutego do 7 grudnia 2020 r.
  • termin rozpatrzenia wniosków: do 31 stycznia 2020 r.
 3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł
  • termin realizacji: od 3 lutego do 7 grudnia 2020 r.
  • termin rozpatrzenia wniosków: do 31 stycznia 2020 r.


Wnioski należy składać do 20.11.2019 r. osobiście, drogą pocztową  lub w formie przesyłki kurierskiej.

Więcej informacji na stronie: Ministerstwo Sportu i Turystyki