Gmina Sułkowice otrzymała środki finansowe z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które umożliwiły zakup 44 laptopów. Laptopy zostaną przekazane do naszych szkół podstawowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Projekt “Zdalna szkoła+” to kolejny program pozwalający pozyskać środki na wyposażenie szkół w sprzęt konieczny do prowadzenia zdalnych lekcji. Druga edycja ma na celu  wsparcie szkół, a pośrednio uczniów, w tym zwłaszcza uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Laptopy

 

loga