Posterunek Policji w Sułkowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30. 06. 2016 roku został opracowany plan działań priorytetowych dla  miejscowości Harbutowice, Biertowice, Krzywaczka, Rudnik obejmujący następujące zagadnienia:

Niestosowanie się do obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym

określonego w artykule 64 Kodeksu Wykroczeń.

W związku z powyższym informujemy o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.