Posterunek Policji w Sułkowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30. 06. 2016 roku został opracowany plan działań priorytetowych dla miasta Sułkowice obejmujący następujące zagadnienie:

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na terenie miasta Sułkowice.

W związku z powyższym informujemy o obowiązku prawidłowego parkowania pojazdów.