Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach ,,Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbki pobiera się z każdej działki rolnej. Maksymalna powierzchnia na 1 próbkę nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

O dofinansowanie w postaci dotacji na zakup:

1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 122);

2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

• do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

• do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

 

Wnioski należy pobrać ze strony https://www.wfos.krakow.pl/wapnowanie

Wersję elektroniczną wypełnionego wniosku należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wersję papierową należy składać w terminie od 01.08.2019 r. do 31.10.2023 r. do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków.

 

Wymagane załączniki:

1. opinia OSChR w Krakowie o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO

2. opłacona faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące

3. wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

OSChR w Krakowie: tel. 12 637 04 61 http://www.schr.krakow.pl oraz http://www.schr.gov.pl

 

WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/wapnowanie

Anna Kicińska – Dyrda: tel. 785 855 523

Piotr Skrzyniarz: tel. 785 855 936

Joanna Czeluśniak: tel. 516 280 008