Prace przy budowie I etapu kanalizacji sanitarnej w Krzywaczce trwają. Dzisiaj o postępie prac na budowie rozmawiał Artur Grabczyk – Burmistrz Gminy wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz Inspektorem nadzoru. Wykonany został kanał grawitacyjny i tłoczny od północnej strony DK nr 52. Obecnie prowadzone są prace wzdłuż DK po jej południowej stronie.