miniaturka do artykułu

Rusza konkurs na pracodawców przyjaznych żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęło drugą edycję konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”. Tym razem nagrody będą przyznane aż w czterech kategoriach, a zgłoszenia do eliminacji mogą przesyłać nie tylko pracownicy-żołnierze WOT, ale i sami pracodawcy!

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami pracy wspierają pracowników-żołnierzy, rozumieją istotę budowy formacji, w tym stojące przed nią cele i zadania szczególnie w aspekcie lokalnym oraz doceniają korzyści jakie wynikają z zatrudniania Terytorialsów.

Do konkursu pracodawcy zgłaszają się samodzielnie lub przez żołnierza OT, jednocześnie zatrudnionego w zgłaszanym zakładzie pracy.

W konkursie mogą brać udział pracodawcy, którzy:

• zatrudniają żołnierzy pełniących terytorialna służbę wojskową, wdrażając rozwiązania ułatwiające łączenie służby z pracą'

• dostrzegają korzyści płynące z zatrudniania w swojej firmie żołnierzy OT;

• rozumieją znaczenie terytorialnej służby wojskowej w wymiarze nie tylko obronnym i społecznym, ale i biznesowym;

• są otwarci na współpracę i mają elastyczne podejście do wyzwań.

 

Konkurs realizowany jest w 4 kategoriach:

  1. przedsiębiorstwa zatrudniające do 20 osób;
  2. przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 20 osób;
  3. państwowe spółki oraz zakłady pracy;
  4. szkolnictwo.

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 22 stycznia 2020 r.
Potem komisje brygadowe wybiorą laureatów, którzy wezmą udział w drugim – finałowym etapie konkursu. W maju 2020 roku odbędzie się gala finałowa, podczas której nadany zostanie tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT” oraz wyłonieni zostaną laureaci w poszczególnych kategoriach.

Konkurs „Pracodawca przyjazny WOT” jest częścią większego projektu pod tą samą nazwą, w ramach którego Wojska Obrony Terytorialnej już od ponad dwóch lat podejmują działania mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji z pracodawcami oraz wypracowanie wspólnego systemu przeciwdziałania ewentualnym problemom na linii praca - służba. W tym celu Wojska Obrony Terytorialnej biorą udział w targach pracy, udostępnianiają bazę informacyjną dla pracodawców i są otwarte na doskonalenie systemu i wsparcie w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez pracowników i pracodawców.

Informacje na temat konkursu oraz regulamin można znaleźć na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/.