KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

16 grudnia 2019 r.  (poniedziałek) o godz. 16:00 w Starej Szkole w Sułkowicach, Rynek 6.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1. wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Komunikaty i informacje.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

 Więcej informacji na temat XVI sesji nadzwyczajnej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej