Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Sułkowickiego Ośrodka Kultury

Nazwa i adres instytucji kultury: Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Forma zatrudnienia: powołanie na czas określony na okres od 3 do 7 lat

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej