Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko

Inspektor/Podinspektor w Referacie Oświaty, Kultury i Rekreacji

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej