Drukuj

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, ul. Sportowa 51 informuje,   że od 1 września  2020r. wznawia  prowadzenie  zajęć dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą się odbywały  w Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do rozkładu zajęć szkolnych.  

Jak zapisać dziecko na świetlicę?

Aby zapisać dziecko, wystarczy pobrać kartę zapisu ze strony internetowej Gminy, Świetlicy lub u wychowawczyni świetlicy. Uzupełnioną kartę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców należy złożyć w terminie od 24 sierpnia do 3 września w Filiach Świetlicy w danej miejscowości.

Terminy zapisów:

 Sułkowice od 24.08.2020 do 03.09.2020 w godzinach od 7.00 do 15.00,

  filia Harbutowice, Biertowice i Rudnik od 24.08.2020 do 1.09.2020 w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz 02.09.2020 do 03.09.2020 w godzinach 12.00 do 16.00.

W Świetlicy w Sułkowicach można pobrać i zwrócić kartę do wszystkich filii w każdej miejscowości gminy w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W dniu 4 września zostanie sporządzona lista dzieci przyjętych do świetlicy, która będzie do wglądu w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, w jej filiach, jak również istnieje możliwość udzielenia informacji  telefonicznej o przyjętych dzieciach.

 

Zajęcia w świetlicy są bezpłatne dla wszystkich.

Wszelkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 12 312-70-87  w godzinach od 7.00 do 15.00

Kierownik Świetlicy - Bernadeta Żurek

 

Do pobrania:

  1. Karta uczestnika Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
  2. Klauzula informacyjna wobec rodziców/opiekunów oraz zgoda na publikacje

  3. Klauzula informacyjna wobec osób upoważnionych do odbioru dzieci