Burmistrz Gminy Sułkowice i Sołtys Sołectwa Harbutowice zapraszają Mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 września 2019 roku (niedziela) o godz. 9:30 w Centrum Kultury w Harbutowicach.

Tematy zebrania:

  1. Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2020.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Zapytania i wolne wnioski.