OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 10 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Gminy Sułkowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:


Obwód głosowania: 1    

Granice obwodu głosowania:

Miasto Sułkowice: os Zielona, ul. Szkolna, ul. Ptasznica    Sułkowicki Ośrodek Kultury,

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice


Obwód głosowania: 2

Granice obwodu głosowania:

Miasto Sułkowice: ul. Sucha Góra, ul. Zarzecze, ul. Na Oblasek, ul. Leśna, ul. Krzywa, ul. Sportowa, ul. Ks. Józefa Sadzika, ul. 1 Maja, ul. Zagumnie, ul. Smerczyńskiego, ul. Polna, ul. Na Granicy, ul. Tysiąclecia    

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56, 32-440 Sułkowice


Obwód głosowania: 3

Granice obwodu głosowania:

Miasto Sułkowice: ul. 11 Listopada, ul. Wąska, ul. Zagroda, ul. 24 Lipca, Rynek, ul. Ślusarska, ul. Wyzwolenia, ul. Wolności, ul. Kpt. Stanisława Stanaszka, ul. Kowalska

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Stara Szkoła w Sułkowicach, Rynek 6, 32-440 Sułkowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Obwód głosowania: 4

Granice obwodu głosowania:

Miasto Sułkowice: ul. Partyzantów, ul. Starowiejska, ul. Na Węgry, ul. Kwiatowa  

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 


Obwód głosowania: 5

Granice obwodu głosowania:

Sołectwo Harbutowice 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach, Harbutowice 179, 32-440 Sułkowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Obwód głosowania: 6

Granice obwodu głosowania:

Sołectwo Rudnik: ul. Dolna, ul. Blakówka, ul. Bukowa, ul. Starcówka, ul. Centralna nr parzyste do nr 62 i nr nieparzyste do nr 111

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Stare Przedszkole w Rudniku,  Rudnik ul. Centralna 137, 32-440 Sułkowice


Obwód głosowania: 7

Granice obwodu głosowania:

Sołectwo Rudnik: ul. Szkolna, ul. Centralna nr parzyste od nr 64 i nr nieparzyste od nr 113, ul. Słoneczna

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Remiza OSP w Rudniku, Rudnik ul. Centralna 205, 32-440 Sułkowice


Obwód głosowania: 8

Granice obwodu głosowania:

Sołectwo Biertowice

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach, Biertowice 222, 32-440 Sułkowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Obwód głosowania: 9

Granice obwodu głosowania:

Sołectwo Krzywaczka

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce, Krzywaczka 41, 32-442 Krzywaczka
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 


 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Sułkowice najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Burmistrz Gminy Sułkowice

(-) Artur GRABCZYK