Drukuj

W dniu 30 września 2019 upływa termin płatności III raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Prosimy o terminowe dokonanie opłat.

Referat Spraw Obywatelskich