KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

14 grudnia 2020 r.  (poniedziałek) o godz. 1600

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.     

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2020 rok Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku;

2)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;

3)   określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

4. Zamknięcie obrad sesji. 

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.