KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:       
                             
13 kwietnia 2022 r.  o godz. 15:00

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej.
4.Zamknięcie obrad sesji.  

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.