KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że LXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:      

                17 stycznia 2023 r.  o godz. 1500

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość  (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Sułkowice, uwzględnianej podczas przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
  4. Zamknięcie obrad sesji. 

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.