KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:
28 maja 2020 r.  (czwartek) o godz. 16:00

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXI sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Zatwierdzenie Zarządzenia Nr 56/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice w sprawie wznowienia funkcjonowania placu targowego w Sułkowicach.  
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2020 rok Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku
2)    rozpatrzenia petycji dotyczącej zamiaru połączenia klas V w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach;
3)    rozpatrzenia petycji dotyczącej zamiaru zredukowania liczby klas VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach.
10.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Komunikaty i informacje.
12.    Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP