KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

4 czerwca 2020 r.  (czwartek) o godz. 1600

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach z dnia 7 maja 2020 r.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.