KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXVI nadzwyczajna  sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

5 sierpnia 2020 r.  (środa) o godz. 1600

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.     

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2020 rok Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku;

2)   zmiany Uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.

4. Zamknięcie obrad sesji. 

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.