Rekrutacja do przedszkoli
Nabór dzieci do przedszkoli samorządowych
na rok szkolny 2020/2021
odbywać się będzie
od 18 lutego do 6 marca 2020 r.

 

1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2014) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Dzieci 3-; 4-; 5-letnie (rocznik 2017, 2016 i 2015) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
3. Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2019/2020, do przedszkola samorządowego składają „Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego” – do pobrania u dyrektora przedszkola.
4. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (roczniki 2015-2017) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola.


Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy SułkowiceZałączniki:
1) Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
2) Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.