Zapisy do klas I szkół podstawowych
(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej)
Zapisy dzieci 7-letnich do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
odbywać się będą w dniach od 18 lutego do 6 marca 2020 r.


W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2013 r.).
Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Sułkowice


Załączniki:
1) Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

2) Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.