KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem:

1. ZASADY OPUSZCZANIA DOMÓW

• droga z i do pracy
• wolontariat w walce z COVID-19
• niezbędne sprawy życia codziennego

2. ZASADY DLA POWRACAJĄCYCH DO POLSKI:

• 14-dniowa kwarantanna
• zakaz wychodzenia z domu
• obowiązkowa kwarantanna dla domowników osób, które zostały objęte kwarantanną po 31 marca

3. ZASADY KWARANTANNY

• zakaz wychodzenia z domu
• zakaz wychodzenia do sklepu
• zakaz spotykania się z innymi
• obowiązek poddawania się kontroli policyjnej

4. ZASADY DZIAŁANIA HANDLU

• sklepy spożywcze i apteki działają
• zakłady fryzjerskie i kosmetyczne są zamknięte
• w sklepie mogą przebywać max. 3 osoby na stanowisko kasowe
• obowiązek noszenia rękawiczek w sklepach

5. ZASADY ZACHOWANIA POZA DOMEM

• wyjścia z domu tylko w niezbędnych sprawach życia codziennego
• obowiązek zachowania odległości 2 metrów
• ograniczenie dostępu parków, bulwarów, promenad i zieleńców

6. WSPARCIE DLA SENIORÓW

• wsparcie bliskich osób przy zakupach czy opiece nad zwierzętami
• zdrowe odżywianie i nawadnianie
• ograniczanie wyjść z domu do niezbędnego minimum
• bezpieczne zakupy w każdym sklepie od 10:00 do 12:00

7. ZACHOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZACHOROWANIA

Objawy koronawirusa:

• katar
• stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 38°c)
• objawy przeziębieniowe

Strategia działania:
• telefon do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
• lub teleporada u lekarza POZ

8. ZASADY ZACHOWANIA W SKLEPACH, URZĘDACH, PLACÓWKACH

• stosowanie rękawiczek w sklepach korzystanie z e-usług płatność kartą
• maksymalnie 3 klientów na jeden punkt handlowy na targowisku

9. ZASADY DOTYCZĄCE ZGROMADZEŃ

• zakaz zgromadzeń
• dozwolona liczba osób w komunikacji publicznej – połowa miejsc siedzących
• w kościołach może przebywać max. 5 osób (oprócz służby liturgicznej)

10. ZASADY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

• zdalna nauka
• zakaz zgromadzeń
• bezwzględny zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki innej osoby dorosłej

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia *800 190 590

Sprawdzaj tylko wiarygodne źródła informacji:
www.gov.pl/koronawirus