Na podstawie
Zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

PLAC TARGOWY
ZOSTAJE PONOWNIE OTWARTY

dla handlu produktami spożywczymi,
płodami rolnymi, sadzonkami i nasionami
oraz artykułami przemysłowymi.

 

Osoby przebywające na placu targowym zobowiązane są spełniać i przestrzegać zasady Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice:

  • stosowanie właściwej higieny rąk – dezynfekcja,
  • zakrycie ust i nosa maską ochronną, chustą lub innym zabezpieczeniem,
  • stosowanie zasad bezpieczeństwa żywności,
  • zachowanie bezpiecznej odległości (min. 2 metry),
  • w miarę możliwości korzystanie z płatności bezgotówkowych,
  • ograniczenie kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe układu oddechowego,
  • przy straganie mogą przebywać 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osoby obsługującej,
  • stragany z towarami należy umieścić w odległości co najmniej 3 metrów między stanowiskami.

 

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice