Drukuj

Na podstawie
Zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

PLAC TARGOWY
ZOSTAJE PONOWNIE OTWARTY

dla handlu produktami spożywczymi,
płodami rolnymi, sadzonkami i nasionami
oraz artykułami przemysłowymi.

 

Osoby przebywające na placu targowym zobowiązane są spełniać i przestrzegać zasady Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice:

 

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice