W związku ze zbliżającym się powrotem dzieci do szkół i przedszkoli, w dniu wczorajszym dostarczono wszystkim gminnym placówkom oświatowym środki ochrony: płyny dezynfekujące, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice ii termometry bezdotykowe.

Część doposażenia została zakupiona przez Urząd Miejski, płyny dezynfekujące przekazał z Agencji Rezerw Materiałowych Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, maseczki uszyły pracownice obsługi z gminnych szkół i przedszkoli, które włączyły się w akcję szycia maseczek dla mieszkańców Gminy Sułkowice, a przyłbice wykonały panie z Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc i okazane wsparcie.