ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie zamknięcia terenów rekreacyjnych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, dla których Zarządcą jest Gmina Sułkowice.

            Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sułkowice, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

            Ulga przysługuje przedsiębiorcom wymienionym w załączniku Nr 1 do powyższej uchwały.  W celu  uzyskania tej ulgi należy złożyć wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice  wraz  z wypełnionym  załącznikiem  Nr 2 do  uchwały.

seniorka rozmawiajaca przez telefon

Informujemy o zmianie godzin funkcjonowania specjalnej infolinii dla Seniorów, uruchomionej przez wojewodę małopolskiego. Dzwoniąc na infolinię osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30.

przedszkolaki

W związku z komunikatem MEN i możliwością ponownego otwarcia żłobków i przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r. informujemy, że obecnie opracowujemy procedury bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi MRPiPS oraz MZ i oczekujemy na dostawę zamówionych niezbędnych środków ochrony osobistej. Wymagania Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej są bardzo restrykcyjne i dokładamy wszelkich starań, by wszystkie z nich były spełnione.